Portret serie voor Flair Magazine: Iris Grob werkte mee aan de documentaire De Nieuwe Wildernis in de Oostvaardersplassen.